Eigenrijders pakket verzekering

EIGENRIJDERSPAKKET

VOOR ELK ONDERDEEL VAN DE
VERVOERSKETEN IS ER EEN OPLOSSING OP MAAT.
OOK VOOR EIGEN RIJDERS

Reisverzekering afsluiten De Groot Coevorden

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

GAAT U BINNENKORT OP VAKANTIE?
VERGEET DAN NIET UW REISVERZEKERING AF TE SLUITEN.

Wijzigingen voor zakelijke verzekeringen 2018

Voor 2018 zijn er voor verschillende verzekeringsproducten wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Welke wijzigingen zijn voor mij van toepassing?
Op uw factuur kunt u de maatschappijcode en het product vinden. De maatschappijcode staat in het factuuroverzicht in de kolom ‘factuurnummer’:

factuur_maatschappijcode

A002 – Personenauto of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door  de smartphone.  Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig van 4%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en  materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. De aanpassing kan hoger of lager uitvallen afhankelijk van uw schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2017

A002 – Rechtsbijstand Bedrijven

De premie van uw rechtsbijstandverzekering is op basis van CBS prijsindexatie en kostenontwikkeling in rechtsbijstand beperkt aangepast met 3%.

A200 – Personenauto/ bestelauto/vrachtauto

A202 – Personenauto of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door  de smartphone.  Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig van 4%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en  materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. De aanpassing kan hoger of lager uitvallen afhankelijk van uw schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2017

A215 – Personen- of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door de smartphone. Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. Uw nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

Met betrekking tot de bestelautoverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Algemeen : AVZ 16-01
Dekking WA : ZBWA16-01
Dekking Bep. Cacso : ZBCB 16-01
Dekking Casco : ZBCC 16-01
Dekking SVI : ZSI 16-01

Met betrekking tot de personenautoverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Algemeen : AVZ 16-01
Dekking WA : ZBWA16-01
Dekking Bep. Cacso : ZPCB 16-01
Dekking Casco : ZPCC 16-01
Dekking Casco Inruil: ZPCI 16-01
Dekking SVI : ZSI 16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A215 – Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Met betrekking tot de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Algemeen :  AVZ   16-01
Dekking AVB :  AVB  16-01
Dekking AVB Aannemers :  AAA  16-01
Dekking AVB Horeca :  AHO 16-01
Dekking Aanspr. Werkgevers :  AWG  16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A215 – Vervoerders Aansprakelijkheidsverzekering/Container Oplegger Aansprakelijkheid

Met betrekking tot de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering en container- opleggeraansprakelijkheidsverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Algemeen  :  AVZ    16-01
Dekking VVA  :  TVVA 16-01
Dekking CTA  :  TCON 16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A215 – Eigen Vervoerverzekering

Met betrekking tot de eigen vervoerverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Algemeen :  AVZ    16-01
Dekking Eigen Vervoer :  TEVC 16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A215 – Werk- en Landmaterieelverzekering

Met betrekking tot de werk- en landmaterieelverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Algemeen :  AVZ   16-01
Dekking WA :  TLMA 16-01
Dekking (Bep)Casco :  TLMC 16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A215 – Gebouwen-, Inventaris/goederen- en Bedrijfsschadeverzekering

Met betrekking tot de gebouwen-, inventaris/goederen- en bedrijfsschadeverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Algemeen : AVZ   16-01
Dekking Gebouw : BE   16-01
Dekking Inventaris/Goed. : BG   16-01
Dekking Bedrijfsschade : BC    16-01
Dekking Glas : BVN 16-01
Dekking Milieuschade : BMV16-01
Dekking Geld : BGD 16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A215 – Schadeverzekering Werknemers

Met betrekking tot de schadeverzekering werknemers gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Algemeen  : AVZ   16-01
Dekking Schadeverz. werknemer  : VVW 16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A217 of A417 – Personen- of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door  de smartphone. Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en  materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. Uw nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A219 en A319 – Personenauto/ bestelauto/vrachtauto

A406 – Personen of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door  de smartphone.  Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en  materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. Uw nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

V011 – Rechtsbijstand Bedrijven

De premie van uw rechtsbijstandverzekering is op basis van CBS prijsindexatie en kostenontwikkeling in rechtsbijstand aangepast met 4,8%.

De serviceprolongatie- en incassokosten van uw bedrijfspakket zijn met € 0,35 per termijn aangepast in verband met stijgende bank- en incassokosten.

RegioBank overstappen

Meer weten?
Neem contact met ons op:
0524 – 599 777