Eigenrijders pakket verzekering

EIGENRIJDERSPAKKET

VOOR ELK ONDERDEEL VAN DE
VERVOERSKETEN IS ER EEN OPLOSSING OP MAAT.
OOK VOOR EIGEN RIJDERS

Reisverzekering afsluiten De Groot Coevorden

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

GAAT U BINNENKORT OP VAKANTIE?
VERGEET DAN NIET UW REISVERZEKERING AF TE SLUITEN.

Wijzigingen voor particuliere verzekeringen 2018

Voor 2018 zijn er voor verschillende verzekeringsproducten wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

factuur_maatschappijcode

A002 – Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals hoosbuien zagen we in 2017 helaas een toename van het aantal schadeclaims.  Om de kwaliteit van uw inboedelverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig.
De premieaanpassing varieert gemiddeld tussen € 0,55en € 0,65 per maand exclusief assurantiebelasting.

A002 – Personenauto of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door  de smartphone.  Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig van 4%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en  materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. De aanpassing kan hoger of lager uitvallen afhankelijk van uw schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2017

A002 – Caravan/vouwwagen

Hagelschaden als gevolg van hoosbuien in binnen- en buitenland nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang.  Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig van 5%.

A002 – Rechtsbijstand Particulier

De premie van uw rechtsbijstandverzekering is op basis van CBS prijsindexatie en kostenontwikkeling in rechtsbijstand beperkt aangepast met 3%.

A202 – Personenauto of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door  de smartphone.  Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig van 4%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en  materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. De aanpassing kan hoger of lager uitvallen afhankelijk van uw schadevrije jaren dan wel een geclaimde schade in 2017

A210 – Woonhuis/glas

Door extremere weersomstandigheden zoals hoosbuien zagen we in 2017 helaas een toename van het aantal schadeclaims.  Om de kwaliteit van uw woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig.
Om de kwaliteit van uw woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premieaanpassing bedraagt 5%.

Vanaf heden zijn de nieuwe voorwaarden WHS171 van toepassing. (Woonhuis(WSH171))

Wat is er gewijzigd:

In de voorwaarden is duidelijker vermeld binnen artikel 5.15 dat geen schadevergoeding plaatsvindt

voor schade:

 • als er sprake is van activiteiten die door de wet verboden zijn zoals hennepteelt, XTC-productie of drugshandel.
 • als er sprake is van het verhandelen, bewaren, opslaan of bewerken van zaken terwijl dat door de wet verboden is.
 • als er sprake is van handelen in strijd met de Wet wapens en munitie of overeenkomstige wet

A210 – Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals hoosbuien zagen we in 2017 helaas een toename van het aantal schadeclaims.  Om de kwaliteit van uw inboedelverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premieaanpassing varieert gemiddeld tussen € 0,50 en € 1,= per maand exclusief assurantiebelasting.

Vanaf heden zijn de nieuwe voorwaarden INB171 van toepassing. (Inboedel (INB171).pdf)

Wat is er gewijzigd:

In de voorwaarden is duidelijker vermeld binnen artikel 5.4 dat geen schadevergoeding plaatsvindt voor schade:

 • als er sprake is van activiteiten die door de wet verboden zijn zoals hennepteelt, XTC-productie of drugshandel.
 • als er sprake is van het verhandelen, bewaren, opslaan of bewerken van zaken terwijl dat door de wet verboden is.
 • als er sprake is van handelen in strijd met de Wet wapens en munitie of overeenkomstige wet.

A215 – Woonhuis/glas en Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals hoosbuien zagen we in 2017 helaas een toename van het aantal schadeclaims.  Om de kwaliteit van uw woonhuis-en inboedelverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premieaanpassing bedraagt 5%.

A215 – Personen- of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door  de smartphone.  Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en  materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. Uw nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

Met betrekking tot de bestelautoverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Dekking WA : ZBWA16-01
Dekking Bep. Cacso : ZBCB 16-01
Dekking Casco : ZBCC  16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A215 – Motor

Met betrekking tot de Motorverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Dekking WA : ZMWA16-01
Dekking Bep. Cacso : ZMCB 16-01
Dekking Casco : ZMCC  16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A215 – Oldtimer

Met betrekking tot de Oldtimerverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Dekking WA : ZOWA16-01
Dekking Bep. Cacso : ZOCB 16-01
Dekking Casco : ZOCC  16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A215 – Kampeerauto

Met betrekking tot de kampeerautoverzekering gelden voortaan de navolgende voorwaarden:

Dekking WA : ZKWA16-01
Dekking Bep. Cacso : ZKCB 16-01
Dekking Casco : ZKCC  16-01

Wat is er aan de voorwaarden gewijzigd?

Uit contact met onze klanten bleek dat we soms dingen beter konden opschrijven of vindbaar maken. Met de herschreven polisvoorwaarden weet je precies wat wel en wat niet verzekerd is.

 • Het taalgebruik is duidelijker en we hebben voorbeelden uit de praktijk toegevoegd. Daardoor zijn de voorwaarden gemakkelijker te begrijpen.
 • De voorwaarden hebben een nieuwe, overzichtelijke indeling, die je helpt om de informatie snel te vinden.
 • De voorwaarden voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

A228 – Woonhuis/glas en Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals hoosbuien zagen we in 2017 helaas een toename van het aantal schadeclaims.  Om de kwaliteit van uw woonhuis-en inboedelverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premieaanpassing bedraagt 5%.

Vanaf heden zijn de nieuw voorwaarden woonhuisverzekering nr. 217 van toepassing.

Wat is er gewijzigd:

 • De Algemene voorwaarden (027), zijn ook opgenomen in de nieuwe voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hoeft u dus niet langer bij de nieuwe voorwaarden te gebruiken.
 • In de nieuwe voorwaarden staan geen verzekerde gebeurtenissen meer. Voor alle gebeurtenissen geldt dat de schade wordt vergoed, tenzij het in de voorwaarden uitgesloten is. Voorheen stonden alle verzekerde gebeurtenissen (zoals brand, inbraak, lekkage) apart beschreven.
 • In de nieuwe voorwaarden is er nog maar één situatie waarbij er altijd een eigen risico geldt van

€ 250, – per schadegeval. Namelijk bij schade door wind. Bij andere schades geldt er dus geen eigen risico meer, behalve wanneer u voor een vrijwillig eigen risico heeft gekozen. Voorheen stonden meerdere situaties opgenomen waarvoor een eigen risico gold.

 • Verzekerde had altijd al het recht om een contra-expert in te schakelen. Maar nu krijgt verzekerde de redelijke kosten vergoed. Voorheen waren de expertisekosten gemaximeerd tot de kosten van de schade-expert van Assuradeuren Gilde
 • Kosten die verzekerde maakt om schade aan de woning op te ruimen worden vergoed tot maximaal 10% van de verzekerde som. Dit was al zo. Deze vergoeding is nu uitgebreid voor kosten voor het onderzoeken, reinigen, opruimen of vernietigen van grond of oppervlaktewater. Voorheen was dit laatste uitgesloten.
 • Gevolgschade door eigen gebrek is onder de nieuwe voorwaarden verzekerd. Dit was voorheen niet altijd het geval.
 • Schade aan zaken van derden was voorheen meeverzekerd tot maximaal 10% van de verzekerde som. Deze schade is onder de nieuwe voorwaarden niet langer gedekt.

Vanaf heden zijn de nieuw voorwaarden inboedelverzekering nr. 280 van toepassing. Wat is er gewijzigd:

 • De Algemene voorwaarden (027) zijn ook opgenomen in de nieuwe voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hoeft u dus niet langer bij de nieuwe voorwaarden te gebruiken.
 • In de nieuwe voorwaarden staan geen verzekerde gebeurtenissen meer. Voor alle gebeurtenissen geldt dat de schade wordt vergoed, tenzij het in de voorwaarden uitgesloten is. Voorheen stonden alle verzekerde gebeurtenissen (zoals brand, inbraak, lekkage) apart beschreven.
 • In de nieuwe voorwaarden is er nog maar één situatie waarbij er altijd een eigen risico geldt van € 225, – per schadegeval.
  Namelijk bij schade aan terreinafscheidingen veroorzaakt door wind (voorheen storm). Bij andere schades geldt er geen eigen risico, behalve wanneer u voor een vrijwillig eigen risico heeft gekozen. Voorheen stonden meerdere situaties opgenomen waarvoor een eigen risico gold. Het eigen risico voor schade door enig ander plotseling en onverwacht van buiten komend onheil van € 110,= per schade geval is voortaan op het polisblad aangetekend met clausule:

  G3464 Eigen risico vallen en stoten
  In afwijking van de polisvoorwaarden met betrekking tot “Heb ik een eigen risico?” geldt altijd:
  voor schade door vallen of stoten van spullen (audio, visuele, computer en mobiele apparatuur, waaronder inbegrepen smartphones en tablets/laptops) een eigen risico van € 110,= per gebeurtenis.

 • Verzekerde had altijd al het recht om een contra-expert in te schakelen. Maar nu krijgt verzekerde de redelijke kosten vergoed. Voorheen waren de expertisekosten gemaximeerd tot de kosten van de schadeexpert van Assuradeuren Gilde. Gevolgschade door eigen gebrek is onder de nieuwe voorwaarden verzekerd. Dit was voorheen niet altijd het geval.
 • Schade aan spullen van derden was voorheen meeverzekerd mits de verzekerde som voldoende was en mits niet elders verzekerd. Dit is onder de nieuwe voorwaarden beperkt verzekerd tot € 5.000, -.

A310 – Aansprakelijkheid Particulier

Door stijging van letselschades en daarmee stijgende omvang van het schadebedrag is een premie aanpassing nodig. De premieaanpassing varieert afhankelijk van een een-  of meerpersoonshuishouding, gemiddeld tussen € 0,30 en € 0,60 per maand exclusief assurantiebelasting.

A310 – Woonhuis/glas

Door extremere weersomstandigheden zoals hoosbuien zagen we in 2017 helaas een toename van het aantal schadeclaims.  Om de kwaliteit van uw woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premieaanpassing bedraagt 4,7%.

A310 – Rechtsbijstand Particulier

De premie van uw rechtsbijstandverzekering is op basis van CBS prijsindexatie en kostenontwikkeling in rechtsbijstand beperkt aangepast met 3%.

A217 of A417 – Personen- of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door  de smartphone.  Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en  materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. Uw nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A406 – Personen of bestelauto

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door  de smartphone.  Letselschades nemen in 2017 nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering. Ook door stijging van de prijzen van reparaties is een premie aanpassing nodig. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en  materialen worden duurder vanwege verwerking van steeds meer high-tech onderdelen. Uw nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A406 – Woonhuis/glas en Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals hoosbuien zagen we in 2017 helaas een toename van het aantal schadeclaims.  Om de kwaliteit van uw woonhuis-en inboedelverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. Uw nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A417 – Woonhuis/glas en Inboedel

Door extremere weersomstandigheden zoals hoosbuien zagen we in 2017 helaas een toename van het aantal schadeclaims.  Om de kwaliteit van uw woonhuis-en inboedelverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. Uw nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

A417 – Aansprakelijkheid Particulier

Door stijging van letselschades en daarmee stijgende omvang van het schadebedrag is een premie aanpassing nodig. De premieaanpassing bedraagt 5%.

V011 – Rechtsbijstand Particulier

De premie van uw rechtsbijstandverzekering is op basis van CBS prijsindexatie en kostenontwikkeling in rechtsbijstand beperkt aangepast. Uw nieuwe premie staat vermeld op uw factuur.

De serviceprolongatie- en incassokosten van uw privépakket zijn met € 0,15 per termijn aangepast in verband met stijgende bank- en incassokosten.

RegioBank overstappen

Meer weten?
Neem contact met ons op:
0524 – 599 777