Eigenrijders pakket verzekering

EIGENRIJDERSPAKKET

VOOR ELK ONDERDEEL VAN DE
VERVOERSKETEN IS ER EEN OPLOSSING OP MAAT.
OOK VOOR EIGEN RIJDERS

Reisverzekering afsluiten De Groot Coevorden

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

GAAT U BINNENKORT OP VAKANTIE?
VERGEET DAN NIET UW REISVERZEKERING AF TE SLUITEN.

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

Met de zakelijke rechtsbijstandverzekering bent u als ondernemer goed beschermd. Zo krijgt u juridische hulp en advies bij zakelijke conflicten. Bijvoorbeeld als u een conflict hebt met een medewerker of een afnemer. Onze rechtsbijstandverzekering wordt beheerd en uitgevoerd door rechtsbijstandverzekeraar DAS of ARAG.

Met onze rechtsbijstandverzekering voor bedrijven krijgt u deskundige rechtsbijstand wanneer u, als ondernemer, te maken krijgt met geschillen over onder andere:

 • Arbeidsrecht (conflict met een van uw werknemers)
 • Strafzaken
 • Bedrijfspanden
 • Verzekeringen
 • Verkeersongevallen
 • Vergunningen
 • Afspraken met leveranciers
 • Afnemers die niet betalen (incassobijstand)
 • Het verhalen van uw schade op derden

DEKKING UITBREIDEN

U kunt de rechtsbijstandverzekering uitbreiden met een dekking voor:

 • Particuliere rechtsbijstand (voor u als ondernemer en uw gezin)
 • Pluspakket (extra uitgebreide dekking voor particuliere rechtsbijstand)
 • Bedrijfsmotorrijtuigen
 • Verhuurde panden
 • Onderlinge geschillen in een maatschap
 • Verhaals- en strafrechtsbijstand voor de leden van uw vereniging
 • Geschillen over milieuzaken (voor agrarische bedrijven)
 • Geschillen over quota (voor agrarische bedrijven)

BIEDT DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN OOK DEKKING BUITEN NEDERLAND?

De dekking is hoofdzakelijk beperkt tot Nederland. Voor bepaalde onderdelen (onder andere strafzaken en particuliere rechtsbijstand) is de dekking uitgebreid tot heel Europa.

WAT VALT NIET ONDER DE DEKKING VAN DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN?

Zoals u kunt vinden in de polisvoorwaarden, valt het volgende niet onder de standaard dekking: milieuzaken, geschillen over intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, octrooien en dergelijke), geschillen over het stichten, verwerven, overdragen of beëindigen van een onderneming, geschillen met de overheid over belastingen en subsidies. Uw tussenpersoon kan u adviseren over eventuele uitbreiding van de dekking.

HEB IK NOG EEN EIGEN RISICO BIJ DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN? 

Nee. Er is wel een franchise van toepassing, wat betekent dat u geen rechtsbijstand krijgt als het geschil over een klein bedrag gaat of onder een minimumgrens ligt.

Voordelen:

 • Expertise van Rechtsbijstandverzekeraar
 • Incassobijstand standaard meeverzekerd
 • Mogelijkheid om particuliere rechtsbijstand mee te verzekeren