persoonlijke ongevallen verzekering De Groot Coevorden b.v.

Persoonlijke ongevallenverzekering

persoonlijke ongevallen verzekering De Groot Coevorden b.v.

PERSOONLIJKE ONGEVALLENVERZEKERING

Een ongeluk is snel gebeurd en kan grote gevolgen hebben. Het is soms moeilijk voor te stellen welke grote financiële gevolgen een (klein) ongeluk met zich mee kan brengen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de kosten die blijvende invaliditeit met zich meebrengen. Onze gezins- en persoonlijke ongevallenverzekering zorgt voor een financiële, vooraf overeengekomen vergoeding in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Wanneer het schadeformulier volledig is ingevuld en ondertekend, stuurt u deze naar ons waarna wij de schade in behandeling zullen nemen.

Indien het voertuig door schade niet meer bereden kan worden en er gebruik moet worden gemaakt van sleephulp, kunt u hiervoor 24 uur per dag contact opnemen Centraal Meldpunt Alarmdiensten welke bereikbaar zijn op telefoonnummer 0900-8840. Hiervoor verwijzen wij u ook naar uw groene kaart.

Voordelen:

  • Kies de dekking die bij u past: combinatie één, twee of drie
  • Keert ook uit na een ongeval als u al een uitkering krijgt via een andere verzekering of instantie
  • Wereldwijde dekking

Dekking

De gezins- persoonlijke ongevallenverzekering heeft een wereldwijde dekking. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, in werktijd én in vrije tijd. De verzekering keert uit als u door een ongeval blijvend letsel oploopt of komt te overlijden. Bijzonder is dat er ook een uitkering zal plaatsvinden als er sprake is van een ongeval dat is ontstaan door een ziekte. Denkt u bijvoorbeeld aan een val van de trap door flauwvallen. Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen voor een persoonlijke ongevallenverzekering of voor een gezinsongevallenverzekering. Er kan gekozen worden uit drie combinaties die verschillende bedragen uitkeren bij overlijden en blijvende invaliditeit.

  • Combinatie 1 Overlijden € 5.000,- Blijvende invaliditeit € 25.000,-
  • Combinatie 2 Overlijden € 10.000,- Blijvende invaliditeit € 125.000,-
  • Combinatie 3 Overlijden € 20.000,- Blijvende invaliditeit € 200.000,-

Wat is niet verzekerd?

Er zijn een aantal situaties die niet binnen de dekking van onze gezins-persoonlijke ongevallenverzekering vallen. Wij hebben een aantal situaties voor u opgesomd. Niet verzekerd is onder meer schade waarbij het ongeval dat de verzekerde is overkomen het gevolg is van of mede is veroorzaakt door:

  • Het besturen van een motor of bromfiets
  • Het deelnemen aan jachtactiviteiten
  • Grove roekeloosheid

Wat zijn de kosten?

U kunt de premie voor de gezins-persoonlijke ongevallenverzekering snel en gemakkelijk berekenen. Aan de hand van de gewenste te verzekeren bedragen kunnen wij u snel een indicatie van de premie geven.